Verksamhet & pedagogik

Verksamheten bygger på ett utforskande arbetssätt som utgår ifrån barnens erfarenheter och intressen och förbinder dem med läroplanens mål och intentioner.

Genom ett utforskande förhållningssätt blir barns frågor och hypoteser synliga och kan på så sätt utgöra grunden för verksamheten. Pedagogisk dokumentation fungerar som motor i verksamheten och leder till att verksamheten omskapas i syfte att utmana barnen vidare i lärandet.

Området arbetar med ett gemensamt övergripande fokus som löper över flera år och som utgår från områdets kvalitetsrapport. Områdets gemensamma fokus 2017-2020 har rubriken Flerspråkighet och kommunikation – demokratiska möten för en hållbar framtid.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik