Verksamhet och pedagogik

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där våra barn har roligt, där de känner sig trygga och där de får uppleva och lära sig en massa spännande saker tillsammans.

I förskolan ingår undervisning för att barnen skall utvecklas och få lära sig nya saker. Vi utgår från läroplanens mål och riktning när vi planerar vår undervisning där vi på olika sätt stimulerar och utmanar barnen inom de olika läroplansområdena. Värdegrund, språk, matematik, naturvetenskap, teknik och olika estetiska uttrycksformer.

Lärande för hållbar utveckling är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Våren 2023 tilldelades vi Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” som vi är väldigt stolta över. Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling.

Verksamhet och pedagogik.jpg

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och pedagogik