Om förskolan

Orrparkens förskola ligger med direkt närhet till naturen i hjärtat av Sunnersta.

Läget ger oss goda förutsättningar för ett lustfyllt lärande i en stimulerande utomhusmiljö.

Utifrån förskolans läroplan arbetar vi för att utevistelsen ska ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

 

Uppdaterad: