Orrparkens verksamhet

Våra ledstjärnor- Trygghet- Kommunikation- Lustfyllt lärande.

På Orrparkens förskola utgår verksamheten från läroplanen, Lpfö 98/10. Vi ser till att läroplanens olika delar integreras vid planering, utförande och utvärdering. Utifrån läroplanen har vi på Orrparken arbetat fram tre ledstjärnor som vi lägger extra stor vikt vid: Trygghet, Kommunikation och Lustfyllt lärande.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten och skapa meningsfulla sammanhang i det pedagogiska arbetet i förskolan. Det gör vi för att synliggöra samt reflektera över vårt förhållningssätt och barnens lärprocesser. Verksamheten på förskolan utgår från att lärande sker i samspel mellan barn och mellan barn och pedagoger.

Barn är kompetenta med rätt till inflytande och delaktighet!

Uppdaterad: