Studiedagar våren 2022

Förskolan är stängd två dagar per termin för fortbildning och planering. Under vårterminen 2022 är dessa dagar måndagen den 17 januari och måndagen den 13 juni.

17 november 2021