Avveckling av moduler på Orrparkens förskola

Uppsala kommun behöver bygga och anpassa utbildningslokaler utifrån de behov av förskole- och skolplatser som elev- och barnantalet genererar inom kommunen. Därför har kommunen inventerat och analyserat behoven av utbildningslokaler för de kommande åren. Utifrån detta finns nu ett förslag till plan för de pedagogiska lokalerna för åren 2016–2020.

Planen innehåller förslag på nybyggnation, ombyggnation, renovering och avveckling av lokaler.
Uppsala kommuns långsiktiga mål är att ersätta alla moduler med permanenta förskolor. I den nya planen fastställs det tidigare beslutet om att Orrparkens moduler ska avvecklas under 2016. Nya förskoleplatser skapas på Trasthagens förskola, som öppnar sommaren 2016. Även om Orrparken tar bort moduler och minskar antalet barn på förskolan kommer det finnas plats för de barn som går där idag.

Den 30:e mars fattar utbildningsnämnden beslut om planen som heter Strategisk lokalförsörjning. På www.uppsala.se/lokalforsorjning kan du läsa om förslaget. Där finns också alla förslag presenterade per område för dig som vill veta vad som händer med någon av de andra förskolorna eller skolorna. Där finns även kontaktuppgifter för dig som vill lämna synpunkter.

Om ni vill lämna synpunkter på förslaget kan ni skicka e-post till utbildningsforvaltningen@uppsala.se alla synpunkter kommer redovisas för nämnden innan beslutet tas.

Med vänlig hälsning

Britt-Marie Flaathe, Förskolechef 
Åsa Chirinos, Bitr Förskolechef
Kristian Stjerndorff, Projektledare Stadsbyggnadsförvaltningen

2 mars 2016